Termovizní měření

 • Vznikají Vám v objektu plísně?
 • Máte pocit, že nejsou dobře usazená okna či nejsou těsná?
 • Dochází k vlhnutí zdiva?
 • Chcete vědět, zda zateplení objektu či revitalizace proběhla v pořádku?
 • Máte termovizní posudek, se kterým nesouhlasíte?

Obecné informace

Pomocí termografické či tzv. IR kamery je provedeno snímkování objektu či jeho dílčích částí. Diagnostiku objektu je možné provádět jak z interiéru, tak exteriéru domu, kde lze zjistit aktuální stav konstrukce či provést kontrolu po zateplení obvodového pláště. V reálném čase jsou patrná problematická místa. Zákazník je s těmito místy ihned seznámen a informován, čím může být problém způsoben a jak ho lze napravit. Výsledkem měření je protokol s domluveným počtem snímků, kde jsou jednotlivá problematická místa zdůrazněna se slovním doprovodem, který popisuje jejich pravděpodobný původ a možnost jejich eliminace. Rovněž je zde zdůrazněno, zda jsou jednotlivá místa v souladu s normou či zde může docházet ke kondenzaci vodní páry a následnému vzniku plísní, která má za následek snížení kvality prostředí z hygienického a zdravotního hlediska. Současně lze provést kontrolu doléhavosti okenního rámu či správnost provedení připojovací spáry okna. V případě vlhkostních problémů je možné nalézt přibližný zdroj.

Veškeré závěry jsou postaveny na dlouholetých zkušenostech v oblasti stavebnictví a současně platných normách, které jsou zde zohledněny: EN 13187, 73 05 40

Rovněž v této oblasti provádíme oponentské znalecké posudky k těm již vypracovaným.

Podmínky měření

Termovizní diagnostika je závislá na podnebních podmínkách, které panují před a nebo při měření. Omezující podmínky pro snímkování jsou následující:

 • Venkovní teplota pod 5 °C
 • Rozdíl teplot mezi interiérem a exteriérem alespoň 15 °C
 • Rychlost větru během měření do 5 m/s
 • Povrch konstrukce nesmí být pokryt souvislou vrstvou sněhu či ledu
 • Během měření nesmí intenzivně sněžit, pršet či být mlha
 • V případě solárních zisků od slunečního svitu určí technik, s jakým časovým odstupem lze měřit

V případě nevhodných podmínek je zákazník obeznámen s nastalou situací, a pokud není možné týž den měření provést, je navržen nejbližší možný termín, s ohledem na počasí a volný čas zákazníka.

Základní balíček

Je určen pro základní představu o stavu objektu. Jedná se především o snímkování přímo problematických míst způsobených nedoléhavostí oken a dveří či jejich nedůsledně provedenou připojovací spárou, lokalizaci tepelných ztrát v místě koutů, okenních překladů, soklových částí, střešního pláště, případně kontrolu po zateplení objektu.

Střední balíček

Je vhodný pro objekty, u nichž chceme prozkoumat stav oken, dveří, typicky problematických detailů, ztráty fasádou objektu. Snímky jsou detailně provedeny ze všech stran objektu.

Top balíček

Jedná se o podrobný průzkum celého objektu a jeho jednotlivých detailů. Jsou prověřeny i detaily, které nemusí být zpravidla problematické. Je provedena kontrola možné příčiny vzniku problému ze stavebního hlediska.

Součástí všech balíčku je ukázka snímku na místě a s odborným komentářem k problému.

Ceník

Základní balíček
Rodinné domy7 snímkůcena 2 000 Kč s DPH
Bytové domy20 snímkůcena 4 000 Kč bez DPH
Průmyslové stavby20–30 snímkůcena 9 000 Kč bez DPH

Obsahem tohoto balíčku je:

 • Optimalizace barevného zobrazení
 • Konfigurace měřících zařízení
 • Odborná konzultace se zákazníkem v průběhu měření
 • Závěrečný termografický protokol v souladu s normou EN 13187 a ČSN 73 0540 v PDF formátu (tištěná verze je za příplatek)
Střední balíček
Rodinné domy15 snímkůcena 3 100 Kč s DPH
Bytové domy30 snímkůcena 6 400 Kč bez DPH
Průmyslové stavby40–50 snímkůcena 11 300 Kč bez DPH

Obsahem tohoto balíčku je:

 • Optimalizace barevného zobrazení
 • Konfigurace měřících zařízení
 • Odborná konzultace se zákazníkem v průběhu měření
 • Závěrečný termografický protokol v souladu s normou EN 13187 a ČSN 73 0540 v PDF formátu
 • Závěrečný termografický protokol v souladu s normou EN 13187 a ČSN 73 0540 v tištěné formě
Top balíček
Rodinné domy25 snímkůcena 4 300 Kč s DPH
Bytové domy40 snímkůcena 8 800 Kč bez DPH
Průmyslové stavby60+ snímkůcena 13 100 Kč bez DPH

Obsahem tohoto balíčku je:

 • Optimalizace barevného zobrazení
 • Konfigurace měřících zařízení
 • Odborná konzultace se zákazníkem v průběhu měření
 • Závěrečný termografický protokol v souladu s normou EN 13187 a ČSN 73 0540 v PDF formátu
 • Závěrečný termografický protokol v souladu s normou EN 13187 a ČSN 73 0540 v tištěné formě

Do 20 km od sídla společnosti je dojezd ZDARMA, dále 7 Kč/km bez DPH.

Termovizní snímek

Termovizní snímek

Ukázka části termovizního protokolu

Ukázka části termovizního protokolu

Jednotlivé služby

Kontaktní formulář

Máte-li zájem o bezplatné a nezávazné informace, vyplňte, prosím, náš kontaktní formulář. Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*).

*
*


*
*